Lourdes:

Lourdes


2009 | 95 min | Drama | Rakousko, Francie, Německo

Režie: Jessica Hausner

Hrají: Sylvie Testud jako Christine, Léa Seydoux jako Maria, Elina Löwensohn jako Cécile

 
 
Oblíbené
Oblíbené
Chci vidět
Chci vidět!

Nejsi přihlášen

Christine je téměř celý život připoutána na invalidní vozík. Tím, že se cítí být sama, se vydá na výlet do Lurd, ikonického města poutníků v Pyrenejském pohoří. Jednoho rána se probudí zdánlivě vyléčená.

Film Lurdy je krutým příběhem. Nemocní lidé z celého světa přichází na toto posvátné místo s vírou, že získají zpět své zdraví, protože Lurdy jsou považovány za místo zázraků, nadějí, pokoje a uzdravení se pro mnoho zoufalých a umírajících lidí. Ale cesty boží jsou nevyzpytatelné a naděje, která je tak blízko smrti, se může naplnit, což se zdá absurdní ve chvíli, kdy se život ubírá ke svému konci. Lurdy jsou scénou, na které se odehrává lidská komedie.

O Filmu Lurdy

Snímek režisérky Jessicy Hausnerové, Lurdy, představuje v hlavní roli jednu z nejnadanějších mladých francouzských hereček, Sylvii Testudovou. Ta dokáže splynout s rolí jako Isabelle Huppertová, přirozeně a bez okázalého lesku Catherine Deneuveové, se schopností skutečně zapůsobit na diváka. Christine, postižená mladá dívka doufá, podobně jako tisíce dalších lidí, v uzdravení zázrakem, a tak se vydává na pouť do ikonického města Lurd.

Film Lurdy se však nezaměřuje na náboženskou víru, jak by se z názvu mohlo zdá, ale spíše na lidskou pomíjivost. Otázku, kterou si Lurdy kladou, je to, jak mohou lidé procházet životem s takovými omezeními. A co se stane, když se někomu stane zázrak? Co bychom si počali v případě, že by se to podařilo nám a spadla nám láska a štěstí do klína? Film pobírá všechny možné aspekty: Christine, poutníky, církev a řádové sestry jako anděly milosrdenství hledající odpovědnost.

Lurdy je mystické město ve Francii, které každý rok přitahuje miliony návštěvníků. Křesťané věří, že se zde v roce 1858 několikrát zjevila Panna Marie mladé francouzské venkovské dívce. Od té doby se sem vydávají pravidelně lidé a doufají najít lék na jejich nemoci.

Christine si přeje být zase "normální", žít bezstarostný život jako ostatní. Maria, jedna z dobrovolníků Řádu maltézských rytířů, je její pečovatelkou. Pomáhá Christine s osobní hygienou, s jídlem, koupáním a ukládáním do postele. Christine sleduje Mariin svět a ve skrytu duše jí závidí. Maria vidí ve své vlastní minulosti možnost se odrazit a získat novou naději na lepší život. Na druhou stranu má Maria společnost svých současníků a snaží se vyhnout zraněným pohledům nemocných. Christine dělá občas společnost osamělá stará dáma, paní Hartlová. Madam Hartlová sice nemocná není, ale v Lurdech hledá zmírnění utrpení života, který žije v ústraní. Její prázdný život získává smysl díky péči o Christine a prosbami o vyplnění jejích modliteb. Její modlitby se zázračně splní a Christinin stav se začíná zlepšovat, až jednoho dne původně ochrnutá dívka vstane a znovu chodí. Kromě obdivu vyvolává její vyléčení závist a žárlivost. Zázrak Lurd začíná vyšetřovat lékařská komise, ale výzkum se nezdaří, protože Christinin stav se znenadání opět zhorší. Christine se chytá posledních nadějí a všichni se bojí, že je příliš pozdě něco dokázat.

Snímek Lurdy nám ukazuje, že Bůh je laskavý a věčný a posiluje víru těch, kteří v něj věří, zatímco ostatní zázraky jsou nepředvídatelné a pomíjivé. Lurdy mohou být krutým příběhem o snu nebo noční můrou. Nemocní či umírající lidé shromáždění z různých zemí světa získávají naději. Stačí věřit v zázrak, protože Lurdy jsou místem, kde se může stát. Bůh však může zázrak dát, ale také vzít, což je pro lidskou mysl nepochopitelné. Pro ty, kteří umírají a zoufale potřebují naději na uzdravení, jsou Lurdy důkazem o existenci zázraků. Proto se naděje, že smrt je branou všeho dobrého, může zdát absurdní. Lurdy jsou lidskou komedií na jeviště života: honba za bohatstvím a naplněním všech lidských potřeb vede k podnikání nekonečných poutí a misí. Lidé jdou za sny, hledají přátele a doufá, že Lurdy naplní jejich potřeby… Tyto pocity jsou běžné ve všech oblastech našich životů, kdy toužíme po naplnění pocitů, kterých se nám nedostává. "V jistém smyslu je každý z nás upoután na invalidní vozík" (otec Nigel)

Štěstí, naděje a pomíjivost

Zázrak, který se přihodí Christine, přináší období plné radosti a zlepšení a nakonec také vykoupení. Jakého vykoupení, to se však teprve ukáže. "Většina lidí jen touží získat po smrti úlevu.“ (Cécile) Na onom světě je útěchy pro ty, kterým se nedaří uzdravit, nebo jejichž podmínky se ještě zhorší. Lék na mnoho přání, jak získat štěstí a udržet si ho, je a šťastný, plnohodnotný život, který dává smysl. Po svém uzdravení Christine doufá, že bude pokračovat ve studiu a založí si rodinu, naučí se hrát na klavír. Ale štěstí je pomíjivé: přichází a odchází bez ohlášení.

Krátce z historie

11. února 1858 se chudé venkovské dívce Bernadetě Soubirousové zjevila Panna Marie (následovalo dalších 17 zjevení) a brzy poté se Lurdy staly jedním z nejdůležitějších římskokatolických poutních míst světa. Lidé z celého světa se vydávají do Lurd v naději na uzdravení a duševní útěchu. Na místě zjevení, v jeskyni u řeky Gavy, vytryskl léčebný pramen a ještě za života Bernadety zde došlo k několika uzdravením. V roce 1859 byl profesor Vergez z Lékařské fakulty v Montpellier pověřen, aby zkoumal případná uzdravení.

V roce 1905 si Papež Pius X vyžádal „podrobit přesnému procesu“ ty nejneuvěřitelnější vyléčení z Lurd. Tímto úkolem byl pověřen Zdravotní úřad, který zkoumá všechna „uzdravení“ a ta nejpravděpodobnější pak předává na přešetření Mezinárodní zdravotní komisi, která je složena z 20 členů, nejuznávanějších odborníků svého oboru. V roce 1989 tak bylo uznáno zázračné uzdravení Delíziy Cirolliové, která od svých deseti let trpěla zhoubnou rakovinou kostí. Dva měsíce po návštěvě Lurd se u ní projevilo nevysvětlitelné zlepšení zdravotního stavu a následné uzdravení. Dodnes však nejsou lékaři schopni tento „zázrak“ vysvětlit.

Podle církve musí také zázrak, aby byl tímto termínem označen, splňovat tyto podmínky: musí být rozhodně výjimečný, nepředvídatelný a musí se odehrát na náboženském místě, jako jsou Lurdy. Záznam z místa „zázraku“ musí být sestaven zvolenou komisí pod dohledem biskupa, aby se prokázalo, že léčení splňuje podmínky zázraku. Provede se odborné posouzení, zjistí se veškeré okolnosti léčení a perspektiva tohoto uzdravení – fyzického, mentálního a duchovního. Berou se v úvahu i jedinečné zážitky z negativních událostí (např. exhibicionismus) a pozitivní důsledky (např. duchovní odměna).

Lurdy, 2008 - Statistika návštěvnosti podle zemí
Francie - 431 635; Itálie: 410 933; Španělsko: 85 550; Velká Británie: 57 066; Belgie: 53 281; Německo: 48 372; Spojené státy: 24 591; Švýcarsko: 18 962; Nizozemsko: 18 255; Japonsko: 2 558; Afrika: 1 219; Blízký východ: 658


Komentáře